Tag Archives: uczelnie katowice

Szkoły wyższe – oferty uczelni

Bardzo ważnym stwierdzeniem wydaje się to, które odnosi się do reagowania na potrzeby studentów. W warunkach tworzącego się w Polsce rynku oświatowego szkoły wyższe śląsk muszą odpowiadać na potrzeby uczestników procesów edukacyjnych, którzy coraz częściej…