Tag Archives: studia Katowice

Szkoły wyższe – oferty uczelni

Bardzo ważnym stwierdzeniem wydaje się to, które odnosi się do reagowania na potrzeby studentów. W warunkach tworzącego się w Polsce rynku oświatowego szkoły wyższe śląsk muszą odpowiadać na potrzeby uczestników procesów edukacyjnych, którzy coraz częściej…

Studia w Katowicach dla każdego

Zorganizowany proces kształcenia dorosłych przez studia Katowice  polega na konsekwentnej realizacji celów edukacyjnych. Cele na poziomic instytucji oświatowej mogą wynikać z jej misji, programu kształcenia, mogą być zweryfikowane przez nauczyciela lub być efektem uzgodnienia między…