Tag Archives: studia

Szkoły wyższe – oferty uczelni

Bardzo ważnym stwierdzeniem wydaje się to, które odnosi się do reagowania na potrzeby studentów. W warunkach tworzącego się w Polsce rynku oświatowego szkoły wyższe śląsk muszą odpowiadać na potrzeby uczestników procesów edukacyjnych, którzy coraz częściej…

Interesujące bezpieczeństwo wewnętrzne

Odpowiednie wykształcenie jest warunkiem dobrej i satysfakcjonującej pracy. Bezpieczeństwo wewnętrzne sprawdza się dla osób technicznych i kierowniczych, znacznie rzadziej natomiast dla osób z wykształceniem co najwyżej zawodowym (17%), pracujący w zawodach wymagających niższych kwalifikacji (25%),…