Tag Archives: edukacja

Szkoły wyższe – oferty uczelni

Bardzo ważnym stwierdzeniem wydaje się to, które odnosi się do reagowania na potrzeby studentów. W warunkach tworzącego się w Polsce rynku oświatowego szkoły wyższe śląsk muszą odpowiadać na potrzeby uczestników procesów edukacyjnych, którzy coraz częściej…

Studia w Katowicach dla każdego

Zorganizowany proces kształcenia dorosłych przez studia Katowice  polega na konsekwentnej realizacji celów edukacyjnych. Cele na poziomic instytucji oświatowej mogą wynikać z jej misji, programu kształcenia, mogą być zweryfikowane przez nauczyciela lub być efektem uzgodnienia między…

Interesujące bezpieczeństwo wewnętrzne

Odpowiednie wykształcenie jest warunkiem dobrej i satysfakcjonującej pracy. Bezpieczeństwo wewnętrzne sprawdza się dla osób technicznych i kierowniczych, znacznie rzadziej natomiast dla osób z wykształceniem co najwyżej zawodowym (17%), pracujący w zawodach wymagających niższych kwalifikacji (25%),…